NGO Progress Center – mitteformaalse õppe ja arengu keskus

Meie missioon

Meie keskuse missiooniks on koolitada ja arendada noori ja täiskasvanuid mitteformaalse hariduse meetodeid kasutades, mis on rakendatavad peaaegu igas valdkonnas, mis hõlmab isiklikku suhtlemist ja haridusprotsessi: pedagoogika, haridus, äri, perekond jpm.

Meie tegevusvaldkonnad: korraldame ettevõtete meeskonnakoolitusi, projekte ja koolitusi noorte ja täiskasvanute koolitamiseks.

Meie teine tegevus on suunatud noorte arendamisele. Selleks töötame välja erinevaid projekte, millega edendame noorte enesetäiendamist, arendame nende kriitilist mõtlemist ja loovust, töötame erialaste ja isiklike pädevuste kallal ning aktiveerime nende kodanikuaktiivsust.

Spetsialiseerume:

mitteformaalne haridus, koolituste korraldamine, ettevõtete meeskonnatöö, projektitegevused, kultuuridevaheline dialoog, kultuuridevaheline õppimine, isiklike ja kutsealaste pädevuste arendamine, noorte kodanikuaktiivsus.

Sihtrühm:

noored ja täiskasvanud, üldharidusasutused ja ärisektor